Spokojne morze nie czyni dobrym żeglarzem

fundusze dolny slask ue

 

 

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „ROZSZERZENIE I ZWIĘKSZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JANA SP. Z O.O. W BRANŻY PRZERÓBKI SUROWCÓW WTÓRNYCH”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa w zakresie odzyskiwania i przeróbki surowców wtórnych z odpadów drewnianych, opon samochodowych, metalu z odpadów komunalnych, zwiększenie jakości przerabianych aktualnie surowców wtórnych jakim jest złom metalowy, szczególnie typu blachy do 4 cm, rożnego typu oraz zwiększenie konkurencyjności w ofercie rozbiórek obiektów budowalnych.

 

Efektem projektu będzie:
1) Korzystne efekty ekonomiczne dla firmy w postaci:
a) wzrostu przychodów ze sprzedaży nowych produktów i lepiej przetworzonych:
b) zwiększenia rentowności produkcji,
2) Zdobycie nowych rynków i nowych odbiorców w kraju i za granicą.
3) Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie oferty
przetwarzania rożnego typu surowców wtórnych, prac rozbiórkowych, świadczenia
usług mobilnej przeróbki surowców.
4) Podniesienie poziomu innowacyjności firmy, a co za tym idzie wzmocnienie jej
pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym; utrwalenie pozycji firmy
jako jednego z wiodących przedsiębiorstw w branży
surowców wtórnych.
5) Pozytywny wpływ inwestycji na środowisko.
6) Zwiększenie zatrudnienia.


Całkowita wartość projektu: 7 236 602,93 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 127 381,08

 

logo janaspzoo bottom

 

 

JANA SP. z o.o.
ul. Bielawska 20
58-250 Pieszyce
tel. 781 975 649
e-mail: jana@o2.pl